Miljöminister Karolina Skog (MP) och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) presenterar en ny blocköverskridande överenskommelse på energiområdet.
Miljöminister Karolina Skog (MP) och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) presenterar en ny blocköverskridande överenskommelse på energiområdet.

Kraftjättar bekostar ankdammarna

Bättre miljö och samtidigt mer energi. Ja, det är möjligt, hävdar politikerna. Och i stort sett samtliga parter är nöjda med de nya villkoren för vattenkraftens framtid som nu lagts fram som ett lagförslag. Men de små vattenkraftsägarna oroas av nitiska tjänstemän som kan sätta krokben för deras tillstånd.

ANNONS
|

Alla landets cirka 2100 vattenkraftverks tillstånd, små som stora, ska prövas på nytt. I grunden finns ett EU-krav på det. Men prövningen ska bli enklare. Och det går att förbättra miljön samtidigt som mer energi ska kunna utvinnas ur vattenkraften, hävdar både miljöminister Karolina Skog (MP) och energiminister Ibrahim Baylan (S) vid en gemensam presskonferens som också M, KD och C står bakom.

De vattenkraftverk som i dag drivs med särskilda så kallade äldre rättigheter ska inte prövas som om det vore första gången. Det innebär en enklare prövning och ett visst skydd för dessa. Det tycker Naturskyddsföreningen är en dålig eftergift eftersom gamla vattenkraftverk, flera över hundra år gamla, i många fall gör mer skada än nytta.

ANNONS

- De producerar väldigt lite el och samtidigt stör de kanske ett helt vattendrag, säger Rebecca Nordenstam, miljöjurist på Naturskyddsföreningen som i övrigt är i stort sett nöjd med förslagen.

Oroas av tolkning

Även de små vattenkraftsägarna, det finns cirka 1900 mindre vattenkraftverk, oftast söderut i landet, är trots allt på det stora hela ändå rätt nöjda med det slutgiltiga förslaget från politikerna, enligt Thomas Sandberg, ordförande för Svensk vattenkraftsförening.

Från början när politikerna började se över hur vattenkraftsreglerna skulle se ut, pekade förslagen mot att 50–80 procent av vattenkraftverken skulle slås ut, enligt Sandberg.

- Om lagförslaget lever upp till retoriken så handlar det snarare om 1–2 procent, säger Thomas Sandberg.

Pengarna är inte det stora problemet, enligt honom, utan alla myndigheter som ska tolka reglerna.

- Den springande punkten är att få stopp på tjänstemännen som vill ha bort småskalig vattenkraft, säger han och pekar på vikten av att behålla landskapsbilden med dammar, sjöar och småskalig vattenkraft.

ANNONS

Ny fond

Också kraftjättarna är på det stora hela nöjda. Politikerna räknar med att det kommer att ta uppemot 20 år innan alla prövningar påbörjats. Prövningen ska till största delen betalas genom en fond på tio miljarder kronor finansierad av de största kraftbolagen.

Ibrahim Baylan säger att det finns mer att hämta i form av effekt.

- Vi behöver kräma ut mer ur systemet, säger Baylan som räknar med bättre förutsättningar för nya investeringar och kanske fler vattenkraftverk, dock inte i de fredade älvarna.

TT

Fakta: Överens över blockgränsen

Uppgörelsen, i form av en lagrådsremiss, är en följd av energiöverenskommelsen över blocken som regeringen träffade med M, C och KD 2016. Därefter har partierna arbetat fram detaljer på område efter område.

ANNONS