Ica tror på tillväxt för näthandeln. Arkivbild.
Ica tror på tillväxt för näthandeln. Arkivbild.

Inte fler Ica-butiker med näthandel

Näthandeln må växa så det knakar men det gör inte antalet Ica-butiker som erbjuder tjänsten. Precis som förra året går det bara att näthandla i omkring 200 av totalt 1 300 butiker.

ANNONS
|

Av gruppens kvartalsrapport på onsdagen är det svårt att utläsa hur det egentligen går för Icas näthandel. Tillväxten under andra kvartalet anges till 46 procent jämfört med samma period förra året, men hur stor försäljningen är framgår inte.

- Det vi har sagt är att i de butiker som har näthandel står den för strax över två procent av den totala försäljningen. Men precis som med övrig näthandel är tillväxten stark och på lite sikt tror jag det är rimligt att vi hamnar på mellan fem och tio procent, säger Per Strömberg.

ANNONS

Obefintlig tillväxt

Men tillväxten bland Ica-butikerna är alltså i princip obefintlig.

- Det är en stor investering för butikerna. Det ska finnas en bra utlämning till kunderna och varorna ska plockas från hyllorna. Det är en omställning som tar lite tid. Men de flesta butikerna är intresserade och vi vet att det finns ett stort intresse bland konsumenterna.

I delårsrapporten redovisas en vinst före skatt på 1172 miljoner kronor för andra kvartalet 2017. Det kan jämföras med vinsten på 1025 miljoner kronor motsvarande period 2016.

I resultatet ingår en reavinst om cirka 150 miljoner kronor, från försäljningen av tolv fastigheter till Secore Fastigheter. Rörelseresultatet exklusive engångsposter sjönk något till 1094 miljoner kronor (1154).

Digital satsning

Omsättningen uppgick till 27198 miljoner kronor, jämfört med 26222 miljoner kronor ett år tidigare.

Gruppen presenterade också en satsning på en digital hubb som fått namnet Icax, ett namn som företagsledningen uttalar som Ica-x.

Hubben ska fungera både internt inom gruppen och utveckla nya digitala tjänster riktade mot kunderna.

TT

ANNONS