Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Lena Pripp-Kovac, hållbarhetschef för Inter Ikea, och koncernchef Torbjörn Lööf i samband med Democratic Design Days i Älmhult i somras. Ikeas mål är att senast 2030 minska klimatutsläppen från produktionen med totalt 80 procent jämfört med 2016. Arkivbild.

Ikea: Klimatutsläpp ska minska med 80 procent

Klimatutsläppen i Ikeas produktion ska minska med 80 procent jämfört med 2016 – ett miljövänligare lim för trävaror är en av heminredningsföretagets vägar för att nå målet senast 2030. Naturskyddsföreningen beskriver målet som ambitiöst.

Med det förnybara limmet för träbaserade varor – som ersätter fossilbaserat lim – ska Ikea minska klimatutsläppet i produktionsledet med uppåt sex procent.

- Limmet är något som vi inte förstod har en så stor påverkan, säger Lena Pripp-Kovac, hållbarhetschef för Inter Ikea, till TT.

- Det är intressant när vi bryter ner våra klimatmål och ser hur olika områden påverkar, internt talar vi om en klimatbudget.

Material och tillverkning står för mer än hälften av Ikeas klimatavtryck och inom dessa områden har möbelföretaget tagit fram ett åtgärdspaket för att minska utsläppen i egna fabriker och hos leverantörer.

- Vi har brutit ner våra globala mål om att minska utsläppen med 15 procent i absoluta tal till några områden, till exempel på produktionssidan, säger Torbjörn Lööf, vd och koncernchef för Inter Ikea, franchisegivaren globalt som också äger Ikeakonceptet.

Val av material

Hundra procent förnybar energi senast 2030 är Ikeas mål för alla produkter där det är möjligt. Att driva på en aktiv utfasning av kol- och oljebaserade bränslen hos textilleverantörer i Indien, Indonesien, Pakistan och Turkiet är ytterligare en åtgärd. Materialvalen beskriver hållbarhetschefen Lena Pripp-Kovac som en av de stora förflyttningarna för att nå målen.

- Här handlar det både om att satsa på förnyelsebart och återvunnet material, men också att fasa ut fossilbaserade material. Vi tittar också på elförsörjningen till själva produktionen, säger hon.

Klimatavtrycken när produkterna används är också något som Ikea tittar närmare på för att redan från produktionsstadiet påverka utsläppen.

- Till exempel ljustillverkningen. Vi har fokuserat väldigt mycket på att energieffektivisera för ledlampor, men inte i första steget tänkt på att ljustillverkningen har en stor påverkan i både tillverkning och när kunderna använder dessa i hemmet, säger Lena Pripp-Kovac och förklarar att ett nytt recept för ljusen är att vänta.

"Ambitiösa krafter behövs"

Naturskyddsföreningen välkomnar Ikeas utsläppsmål.

- Generellt sett tycker jag att det är positivt att en så här stor aktör på en global arena går ut med ett väldigt ambitiöst mål, för det är det faktiskt, säger ordförande Johanna Sandahl.

- Om fler aktörer i den här storleken, eller mindre för den delen, skulle göra samma sak, tror jag att vi skulle få fart på den omställning som verkligen behöver få fart.

Johanna Sandahl påpekar att det är just under den närmaste tioårsperioden som ett stort arbete måste ske.

- Det är då vi måste minska utsläppen radikalt för att ha någon chans att klara ett och ett halvt- eller tvågradersmålet.

TT: Är det ett tillräckligt mål för en aktör som Ikea?

- 80 procent till 2030 är en brant kurva, det är väldigt bra. Men tillräckligt? Jag tror att det är svårt att göra för mycket i det här sammanhanget. Vi har jättebråttom och ambitiösa krafter behövs.

Påverkar bredare

Genom samarbetet med leverantörer, som också har andra kunder, anser Ikea att bolagets klimatutsläpp minskar mer än vad som släpps ut i den egna produktionen. Av den totala volymen hos en del leverantörer går 25–30 procent till Ikea, enligt Torbjörn Lööf. Men han påpekar samtidigt att leverantörerna inte har en särskilt produktionsenhet för bara Ikea, utan att hela fabriken ändras när man ställer om energiförsörjning och sättet att hantera material och processer.

- Om vi kan hjälpa till att förflytta den totala förändringen på leverantörskedjan så hjälper vi till att göra större förflyttningar än enbart inom vårt eget klimatavtryck, säger Lena Pripp-Kovac.

- Vi sätter därför mål som vi inte enbart kan lösa själva.