Huspriserna en procent högre

ANNONS
|

Priserna på småhus har stigit med en procent under den senaste tremånadersperioden, mars–maj, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med mars–maj 2018 har priserna stigit med två procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i 13 av 21 län. I fyra län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

På årsbasis har priserna stigit i 13 av 21 län. I fem län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

ANNONS
TT

ANNONS