Hushållens lån växer i samma takt

ANNONS
|

De svenska hushållens lån hade i april en årlig tillväxttakt på 5,0 procent. Det är en oförändrad takt jämfört med mars, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ett år tidigare var tillväxttakten 6,8 procent.

Sammanlagt uppgick hushållens lån i april till 4064 miljarder kronor. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med mars och en ökning med 192 miljarder jämfört med april 2018.

Hushållens bostadslån uppgick i april till totalt 3330 miljarder kronor, en ökning med 11 miljarder jämfört med månaden före och en ökning med 156 miljarder jämfört med motsvarande månad i fjol.

ANNONS

Statistiken gäller hushållens lån hos banker och andra så kallade monetära finansinstitut (MFI).

TT

ANNONS