Hushållen spenderar mer

ANNONS
|

Hushållens konsumtion ökade med 0,2 procent i april jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med motsvarande månad 2018 sjönk konsumtionen med 0,2 procent i april.

I mars ökade hushållens konsumtion med 0,4 procent jämfört med motsvarande månad i fjol, enligt reviderad statistik.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

TT

ANNONS