Hushållen dras med i Swedbanks aktieras

Det kraftiga raset i Swedbankaktien drabbar hushållen hårt. I de flesta svenska aktiefonder är storbanken ett tungt innehav.

ANNONS
|

Swedbanks aktie störtdök efter uppgifterna om misstänkt penningtvätt i bankens baltiska verksamhet. På knappt tre dagar har aktien rasat nära 20 procent och omkring 50 miljarder kronor av börsvärdet raderats.

Även om effekten inte är lika stor som vid direkt aktieägande påverkas många fondsparare av kursraset.

- Swedbank är en vanlig aktie i Sverigefonder och finns med i alla indexfonder eftersom det är ett av de större bolagen på börsen, säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

ANNONS

Vanligt innehav

Särskilt i smalare indexfonder, de som följer de 30 största bolagen på börsen (OMXS30-index), utgör Swedbank en stor andel av innehavet.

Också i många aktivt förvaltade svenska aktiefonder är Swedbank ett vanligt värdepapper, och inte sällan det största innehavet.

Bland de största ägarna i Swedbank finns fondbolag som AMF, Robur, SEB och Blackrock.

- Då kan man dra slutsatsen att i deras fonder är Swedbank ett vanligt innehav. Har man något av de bolagen kanske man kan gå in och titta hur det ser ut, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Fortsatt press

Kursraset har inneburit att många Sverigefonder har tappat mellan 0,5 procent och drygt en procent i värde.

- Viktigt att komma ihåg är ju att en fond består av väldigt många aktier. Därför blir effekten av raset ändå relativt sett liten. Men ju smalare fond desto större relativ effekt, säger Johanna Kull.

ANNONS

Under fredagen återhämtade sig aktien något, men vad som kommer att hända framöver är svårt att sia om.

Uppgifterna som kommit fram om Swedbank har kopplingar till jättehärvan i Danske Bank som briserade i höstas. Ända sedan dess har bankerna varit pressade och förtroendet fått en rejäl törn.

- Danske Bank-skandalen – vi vet ännu inte var den börjar och slutar – den har pressat banksektorn under hösten och jag tror att pressen kommer att fortsätta, säger Frida Bratt.

"Bra sparform"

Som en bas i ett långsiktigt sparande, exempelvis för pensionen, anses indexfonder ändå vara ett bra val bland annat på grund av riskspridningen och avgifterna som är relativt låga.

- Sparar man på jättelång sikt, då kommer de säkert att repa sig. Man får fundera på hur lång sikt man sparar på och utifrån det bedöma sina innehav, säger Frida Bratt.

ANNONS

Sparekonomerna tycker inte att man ska vara för snabb med att välja bort Sverigefonder där Swedbank, eller andra banker ingår, när sådant här händer.

- Jag tycker att det här branta fallet är ett bra exempel på varför fonder är en bra sparform. Man drabbas inte alls i samma utsträckning som när man har ett direkt aktieägande, säger Johanna Kull.

TT

ANNONS