Minusgrader hör till årstiden, och likaså stigande elpriser. Vintersäsongen inleds med det högsta rörliga elpriset i landet sedan 2011 – dyrare utsläppsrättspriser och nivåerna i vattenmagasin är två orsaker. Arkivbild.
Minusgrader hör till årstiden, och likaså stigande elpriser. Vintersäsongen inleds med det högsta rörliga elpriset i landet sedan 2011 – dyrare utsläppsrättspriser och nivåerna i vattenmagasin är två orsaker. Arkivbild.

Höga elpriser när vintern står för dörren

Minusgrader hör till årstiden, likaså stigande elpriser. Vintersäsongen inleds med det högsta rörliga elpriset i landet sedan 2011 – dyrare utsläppsrättspriser och vattenmagasinens nivåer påverkar.

ANNONS
|

- Rörliga elpriser ligger på en högre nivå jämfört med tidigare år. Dels beror det på att det har varit väldigt dåligt med vatten i svenska och norska magasin och det är en stor prisdrivare uppåt, och dels har utsläppsrättspriset på koldioxid stigit ganska rejält, säger Daniel Engström, elanalytiker på Energimyndigheten, till TT och påpekar att vattennivåerna återhämtat sig ganska bra efter höstens regn.

ANNONS

Kyligare tider syns nu på elanvändningen – förra veckan ökade elanvändningen i Norden med 15 procent jämfört med veckan före, skriver konsultföretaget Sweco i sitt veckobrev.

- Elpriserna har gått upp av det kalla vädret, det beror helt enkelt på att efterfrågan ökar nu, säger Johan Bruce, seniorrådgivare på Sweco.

Flera faktorer

Förutom dyrare utsläppsrätter, och att vattenkraftverkens nivåer i magasinen är något lägre än det normala, påverkas elpriserna också av kärnkraftsituationen i Belgien, enligt Bruce.

- Det är en väldigt låg tillgänglighet på kärnkraft i Belgien eftersom endast en reaktor är i gång och övriga är avstängda på grund av tekniska problem, något som driver upp elpriserna.

Bränslepriser lyfts också fram av honom som avgörande för hur vinterns elpriser utvecklas.

- När det gäller kolpriserna har vi ju faktiskt sett en nedgång på senare tid, vilket både beror på någon slags ekonomisk inbromsning i Kina och framför allt en situation med ett lågt vattenflöde i tyska floder. När det inte gå att transportera kol till kolkraftverken blir hamnarnas lager överfulla, säger Johan Bruce och förklarar att de nämnda prisfaktorerna väntas ge högre elpriser än förra vintern.

ANNONS

Rörligt eller fast

Ungefär hälften av konsumenterna har ett rörligt elpris genom sina avtal, enligt elanalytikern Daniel Engström.

- Och det är ju de med rörligt elpris som nu drabbas, säger han.

- En mängd olika faktorer, som kunderna inte kan styra, påverkar priserna. Däremot kan man självklart påverka sin egen elanvändning, ju mer kilowatt man kan spara desto mindre kostnad.

TT

ANNONS