Handeln ökade med 3,9 procent

ANNONS
|

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 3,9 procent i april jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 3,3 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,9 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan mars och april ökade detaljhandelns försäljningsvolym, försäljningen i fasta priser, med 1,9 procent.

Mätt i löpande priser ökade detaljhandelns omsättning med 8,1 procent i april jämfört med motsvarande månad 2018.

Uppgifterna om försäljningsvolym är korrigerade för kalendereffekter och säsongsvariationer.

TT

ANNONS