Detaljhandeln ökade med 1,9 procent i mars.
Detaljhandeln ökade med 1,9 procent i mars.

Handeln ökade med 1,9 procent

ANNONS
|

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,9 procent i mars jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 0,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,0 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan februari och mars ökade detaljhandelns försäljningsvolym, försäljningen i fasta priser, med 0,5 procent.

Mätt i löpande priser ökade detaljhandelns omsättning med 0,4 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,1 procent.

Uppgifterna om försäljningsvolym är korrigerade för kalendereffekter och säsongsvariationer.

TT

ANNONS