Handeln minskade med 0,5 procent

ANNONS
|

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,5 procent i maj jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln minskade med 2,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 0,9 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan april och maj minskade detaljhandelns försäljningsvolym, försäljningen i fasta priser, med 2,0 procent.

Mätt i löpande priser ökade detaljhandelns omsättning med 1,3 procent i maj jämfört med motsvarande månad 2018. Dagligvaruhandeln ökade med 1,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,4 procent.

Uppgifterna om försäljningsvolym är korrigerade för kalendereffekter och, när det gäller jämförelsen mellan maj och april, säsongsvariationer. Siffrorna för dagligvaruhandeln är exklusive Systembolaget.

ANNONS
TT

ANNONS