Var fjärde hushåll klarar inte av att betala en oförutsedd utgift på över 10 000 kronor, enligt Sifo-undersökningen.
Var fjärde hushåll klarar inte av att betala en oförutsedd utgift på över 10 000 kronor, enligt Sifo-undersökningen.

Hälften av hushållen har otrygg ekonomi

Kontinuerligt sparande är viktigt för den ekonomiska tryggheten – men vissa är mer sårbara än andra. Var fjärde hushåll har så små marginaler att de inte skulle klara av en oförutsedd utgift på över 10 000 kronor, visar en undersökning.

ANNONS
|

Den som har två månadslöner i sparbuffert och samtidigt klarar av att spara tio procent av sin månadslön efter skatt – den har en relativt trygg privatekonomi enligt Swedbanks definition.

Men en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av banken visar att det bara omfattar knappt hälften av hushållen.

- En del hushåll har fått det väsentligt bättre, men inte alla. Arbetslösa, långtidssjuka och garantipensionärerna är undantag och det är framför allt de som har svårt att få en trygg ekonomi, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

ANNONS

Kvinnor och yngre särskilt utsatta

Tio procent i månaden är mer än vad 18 procent av hushållen klarar av, enligt undersökningen, och 37 procent uppger att de har mindre än två månadslöner i sparbuffert.

Frånvaron av sparpengar gör att 24 procent inte skulle klara en oförutsedd utgift på över 10000 kronor och för 14 procent går gränsen redan vid 5000 kronor – bland kvinnor och yngre är andelen ännu högre.

- Vissa grupper i samhället har det väldigt tufft, men man ska inte förakta ett litet sparande, även ett litet sparande kommer med tiden växa till ett betydande belopp, säger Arturo Arques.

Ett sätt att komma igång på är att fokusera på en sak i taget och att satsa på att bygga upp en lättillänglig sparbuffert i första hand. Det säger Jakob König, expert på finansiella tjänster på intresseorganisationen Sveriges konsumenter.

"Sparbuffert på bankkonto"

Enligt honom bör pengarna för oförutsedda utgifter placeras säkert på ett bankkonto – och ett tips är att snegla på de mindre aktörerna.

- I dag får man ingen ränta hos de större bankerna, men det finns olika andra mindre aktörer som erbjuder sparande på konto till högre ränta. Var bara uppmärksam på att insättningsgarantin tillämpas, säger han.

ANNONS

Resterande, som är tänkt att användas mer långsiktigt, kan med fördel investeras i fonder eller aktier som ger högre avkastning, förklarar Jakob König, men håller samtidigt upp ett varningens finger för bankernas rådgivning i frågan.

- Det man ska tänka på är att det är en säljare man träffar och inte någon som nödvändigtvis sätter konsumenten först. Det är snårigt men som en tumregel är låg avgift, egentligen allting under en halv procent, en avgörande aspekt.

TT

Fakta: Undersökningen

Andel i procent som uppger att de inte klarar av att spara tio procent av sin inkomst efter skatt varje månad:

Kvinnor: 22

Män: 15

18–29 år: 18

Andel i procent som uppger att de har mindre än två månadsinkomster i sparbuffert:

Kvinnor: 38

Män: 36

18–29 år: 49

Andel i procent som uppger att de både kan spara tio procent av sin inkomst efter skatt varje månad och som har en sparbuffert på minst två månadsinkomster efter skatt:

Kvinnor: 38

Män: 53

18–29: 31

Andel i procent som har mindre än 10000 kronor i sparbuffert:

Kvinnor: 29

Män: 19

18–29 år: 37

Andel i procent som har mindre än 5000 i sparbuffert:

Kvinnor: 17

Män 11

18–29 år: 25

Källa: Sifo-undersökning på uppdrag av Swedbank.

ANNONS