Från den förste februari gäller enklare regler för hur man får flyga med drönare. Men det är fortfarande mycket att tänka på. Transportstyrelsens webbplats och sajten www.mindronare.se ger information till ägarna av landets cirka 400 000 drönare. Arkivbild.
Från den förste februari gäller enklare regler för hur man får flyga med drönare. Men det är fortfarande mycket att tänka på. Transportstyrelsens webbplats och sajten www.mindronare.se ger information till ägarna av landets cirka 400 000 drönare. Arkivbild.

Grönare för drönare – men viktigt ha koll

Nu införs enklare regler för att flyga drönare. Men det finns fortfarande många bestämmelser som måste följas.

ANNONS
|

De nya reglerna börjar gälla på torsdag, den 1 februari. Man får inte ta ut dem innan dess – som det blev vid en tidigare lagändring.

- Då tvingades flera flygplatser stänga när drönare flög utan tillstånd, säger Rémi Vesvre med en suck.

Transportstyrelsen beräknar att det finns omkring 400000 drönare i Sverige. De allra flesta är så lätta att de från 1 februari får flygas utan tillstånd i många situationer. Men inte överallt, eller alltid.

ANNONS

Inom synhåll

Det finns en rad kriterier. Till att börja med:

Drönaren måste vara lättare än sju kilo. Den får inte flygas högre än 120 meter, bara inom synhåll, och inte över människor. I de stora kontrollzoner som finns runt alla flygplatser råder också viktiga begränsningar.

Man får inte heller flyga över skyddsobjekt som exempelvis militära områden, fängelser, kärnkraftverk eller Stockholms slott. Och i naturreservat är det ofta förbjudet att landa eller starta.

Till det kommer ännu fler bestämmelser – bland annat om vilka frekvenser som får användas i kommunikationen mellan drönaren och dess fjärrkontroll, som piloten på marken håller i.

- Det är mycket att ta reda på. Luftrummet är komplicerat, säger Rémi Vesvre, som är en av Transportstyrelsens experter på drönare.

Kontakta flygtorn

De viktiga frågorna man måste ställa sig är:

Vad har jag för utrustning?

Var vill jag flyga, och vad finns i närheten?

Sedan får man söka information på Transportstyrelsens webbplats, eller på sajten www.mindronare.se, där bland annat Luftfartsverkets drönarkarta finns. Men det räcker inte alltid.

- Om man vill flyga närmare en flygplats än fem kilometer från landningsbanan måste man ta kontakt med flygledartornet, framhåller Rémi Vesvre.

ANNONS

Registreras

Och om man har en drönare med ovanlig frekvens på sändaren, eller särskilt hög effekt, måste man kontakta Post- och telestyrelsen (PTS) om radiotillstånd.

Drönare som väger sju kilo eller mer måste registreras hos Transportstyrelsen.

- Det finns högst 500 sådana i landet, säger Rémi Vesvre.

- Att flyga en sådan kräver också en viss utbildning. Ju tyngre drönare, desto högre krav.

Straff och skadestånd

Det är, ur alla aspekter, klokt att hålla sig inom den flygning som är tillåten. Den som gör väldigt fel kan dömas till fängelse för brott mot luftfartslagen. Man får till exempel inte köra en luftfarkost om man är påverkad av alkohol.

En annan risk är att man kan bli krävd på skadestånd, kanske för att en flygplats tvingats stänga.

- Man kan orsaka skador för miljoner. Och hemförsäkringen gäller sällan för detta, så det kan vara bra att ha en ansvarsförsäkring, säger Rémi Vesvre på Transportstyrelsen.

ANNONS
TT

Fakta: Nya regler

Från 1 februari gäller nya, enklare regler för att flyga drönare. Väger de mindre än sju kilo behöves inget tillstånd från Transportstyrelsen. Men vissa regler gäller:

Drönaren måste vara märkt med namn och telefonnummer.

Man får bara flyga inom synhåll, utan hjälp av kikare.

Man får inte flyga högre än 120 meter över marken.

Stör inte människor eller djur.

Man får inte flyga inom fem kilometer från någon landningsbana på en flygplats.

Flyghöjden är begränsad till 10 eller 50 meter i kontrollzoner runt flygplatser.

Man får inte flyga inom en kilometer från en landningsplats för helikoptrar.

Flyg inte över olycksplatser, kärnkraftverk, fängelser, militära områden eller naturreservat.

Om man vill flyga på annat sätt krävs olika tillstånd.

Drönare som väger mer än sju kilo måste registreras hos Transportstyrelsen.

Fler och detaljerade regler finns från 1 februari på Transportstyrelsens webbplats.

Titta in på sajten www.mindronare.se, där finns bland annat en viktig karta från Luftfartsverket.

Fakta: Mer att tänka på

Flygledartornet bestämmer om du kan få lov att flyga i närheten av en flygplats.

Lantmäteriet bestämmer om du kan få sprida bilder eller film som tagits från drönare.

Naturvårdsverket eller länsstyrelsen kan ge info om regler i olika naturreservat.

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutar om radiotillstånd för sändare. Men på vissa frekvensband, som 2,4 och 5,8 gigahertz, behövs inget tillstånd.

Om drönaren är CE-märkt är radioutrustningen godkänd, såvida man inte byggt om den.

ANNONS