Fortsatt snabb datatillväxt i näten

ANNONS
|

Datatrafiken i mobilnäten fortsätter att öka i hög fart. Under fjolåret var ökningstakten 30 procent, samma som året före, enligt Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad 2017.

För privata brukare uppgick den genomsnittliga mängden förbrukad data till 4,8 gigabyte per månad, 47 procent högre än månadssnittet 2016.

Abonnemangen på fast bredband ökade under förra året med 5 procent, medan antalet abonnemang via fiber steg med 18 procent.

"Vi ser en fortsatt starkt ökande efterfrågan på större datamängder i mobilnät och högre hastigheter i fasta bredbandsnät. Detta ger en tydlig signal från användarna om behovet av fortsatt nätutbyggnad, vilket ligger i linje med regeringens bredbandsmål för de kommande åren", skriver Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS, i ett pressmeddelande.

ANNONS
TT

ANNONS