Finansinspektionen riktade 2016 skarp kritik mot SEB:s arbete mot penningtvätt.
Finansinspektionen riktade 2016 skarp kritik mot SEB:s arbete mot penningtvätt.

FI sågade SEB:s arbete mot penningtvätt

Finansinspektionen riktade 2016 skarp kritik mot SEB:s arbete mot penningtvätt, rapporterar Svenska Dagbladet som tagit del av hemliga dokument från FI. Banken tillbakavisar kritiken men medger att man borde gjort mer på vissa områden.

ANNONS
|

I en avstämningsskrivelse från 2016 som SvD tagit del av konstaterar FI att banken ”åsidosatt sina skyldigheter enligt penningtvättslagen”.

Bland annat ska stickprovskontroller bland så kallade högriskkunder ha visat att SEB i hälften av fallen saknade väsentlig information om sina egna kunder.

I sex av fallen som granskades uppges FI ha anmält kunderna till Finanspolisen.

Manuell genomgång

SEB uppges även i 29 fall ha låtit bli att vidarebefordra information om misstänkta transaktioner som fångats upp av de egna övervakningssystemen till finanspolisen – något som bankens regelchef Gent Jansson förklarar med att transaktionerna redan utretts internt.

ANNONS

- Vi hade utrett samtliga fall och gjort bedömningen att de inte var rapporteringspliktiga. När vi får ett larm går vi igenom det manuellt och gör en utredning. I de allra flesta fall resulterar det i att vi hittar en alldeles rimlig förklaring till varför en betalning har gjorts, säger han till SvD.

Avslutades 2017

Samtidigt medger han att banken borde ha gjort mer på vissa områden – framför allt genom att ta reda på kundernas syfte med transaktionerna.

SEB:s kommunikationschef Frank Hojem tillbakavisar i ett mejl till TT påståendet om systematiska brister i skyddet mot penningtvätt:

"Svenska Dagbladet refererar en enskild mening i en preliminär bedömning som rör ett litet urval av kunder under en pågående tillsyn."

Han påpekar även att Finansinspektionen avslutade tillsynsärendet 2017 utan sanktion med ett antal rekommendationer kring förbättringsområden.

TT

ANNONS