Dåvarande ordförande för de fem fackförbunden inom 6F som inför 2016 presenterade eget lönekrav. Från vänster: Janne Rudén, Seko, Christer Persson, ekonom, Jonas Wallin, Elektrikerna, Johan Lindholm, Byggnads, Mikael Johansson, Målarna och Magnus Pettersson, Fastighets. Arkivbild.
Dåvarande ordförande för de fem fackförbunden inom 6F som inför 2016 presenterade eget lönekrav. Från vänster: Janne Rudén, Seko, Christer Persson, ekonom, Jonas Wallin, Elektrikerna, Johan Lindholm, Byggnads, Mikael Johansson, Målarna och Magnus Pettersson, Fastighets. Arkivbild.

Fack vill växla upp löneökningstakt

ANNONS
|

Löneökningstakten har varit betydligt lägre, 0,5 procent per år, de senaste 20 åren än vad som har varit förenligt med Riksbankens inflationsmål. Därför har banken inte heller nått sitt mål på två procent, mer än undantagsvis de senaste 20 åren, enligt en rapport från ekonomiprofessor Nils Gottfries, på uppdrag av den fackliga sammanslutningen 6F.

En trolig orsak till den, relativt inflationen, återhållsamma löneökningstakten i Sverige är att fack och arbetsgivare tittat för mycket på löneutvecklingen i övriga Europa, enligt Gottfries som pekar på att Sveriges flytande växelkurs tar bort en del av argumentet att svenska löner inte får öka mer än i de viktigaste konkurrentländerna

ANNONS

Men att löneökningarna därmed varit för låga vill han inte slå fast med bestämdhet. Det är en avvägning mellan sysselsättningsläget och effektiviteten på arbetsmarknaden, och något som arbetsmarknadens parter måste avgöra.

6F, bestående av fem LO-fack, drar för egen del slutsatsen att det är dags att växla upp löneökningstakten i kommande lönerörelse, precis tvärtemot vad arbetsgivarna har hävdat, att löneökningarna måste minska.

TT

ANNONS