Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svenska exportföretag bedömer utvecklingen som stabil, enligt Svensk Exportkredits senaste exportkreditbarometer. Arkivbild.

Färre exportbolag tror på stärkt krona

Omkring hälften av svenska exportbolag tycker att den svaga svenska kronan och det låga ränteläget är fördelaktigt. Andelen som tror att kronan stärks de kommande tolv månaderna minskar.

För svenska exportföretag lyfts den svaga svenska kronan ofta som fördelaktig då det blir billigare för utländska köpare att handla svenskt. Men kronkursen gynnar inte alla exporterande företag.

- Knappt en fjärdedel, 23 procent, är missnöjda med kronkursen, säger Catharina Henriksson, pressansvarig på Svensk Exportkredit (SEK).

Svag krona

I exportkreditbarometern som SEK gör två gånger per år mäts stämningsläget i exportbranschen. I den senaste undersökningen syns inget samband mellan en svagare krona och nöjdare exportbolag.

- Delvis tror vi att det beror på att många exportörer också är importörer, vilket då också betyder högre inköpspriser, säger Catharina Henriksson.

En tredjedel tror att kronan kommer att stärkas de kommande tolv månaderna, jämfört med drygt hälften i förra mätningen. Majoriteten tror att den kommer att vara oförändrad eller försvagas under det kommande året.

- Det är betydligt färre som tror på en starkare krona under de kommande tolv månaderna, säger Catharina Henriksson.

Det bedömer hon kan tolkas som att många exportbolag inte tror att Riksbanken kommer att höja räntan det närmaste året. Samtidigt som endast hälften av bolagen anser att dagens låga ränteläge är fördelaktigt.

- Vi har haft fyra år av negativ ränta och det har satt sina spår. Nu har vi en svag kronkurs och en låg ränta och det tycks vara det nya normalläget i svensk ekonomi, säger Catharina Henriksson.

Stabil utveckling

Överlag visar dock exportkreditbarometern på en stabil utveckling. Det sammanvägda indexet ligger kvar på samma nivå som i december, 53. Ett index över 50 innebär att fler tror på en förbättring än på en försämring.

Företagens finansiella situation är fortsatt god även om delindex sjunker marginellt.

Exportorderingångarna ligger på en hög nivå men sjunker både för små och stora företag, både i nuläge och när företagen blickar framåt tolv månader. Trots det räknar fler företag att öka antalet anställda.

Catharina Henriksson sammanfattar stämningsläget:

- Företagen är fortfarande välmående men förbereder sig för sämre tider.