EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk tillsammans med eurogruppens mötesordföranden Mario Centeno (skymd) vid midsommaraftonens toppmöte i Bryssel.
EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk tillsammans med eurogruppens mötesordföranden Mario Centeno (skymd) vid midsommaraftonens toppmöte i Bryssel.

EU: Samarbete bättre än hot

Prata med varandra, lyder EU-ländernas maning till omvärlden inför nästa veckas G20-toppmöte i Japan. På hemmaplan pratas det samtidigt vidare när mer tid behövs för att enas om eurobudget och insättningsgaranti.

ANNONS
|

Syd står mot nord när de 19 euroländerna diskuterar hur en gemensam eurobudget skulle kunna se ut. Frankrikes president Emmanuel Macron hör till anhängarna av en storslagen budget med stora möjligheter att göra satsningar och investeringar – medan länder som Nederländerna och Finland envist kämpar emot.

När frågan avhandlades under en nattmangling i Luxemburg i förra veckan kunde finansministrarna bara ta små steg framåt.

För tillfället är budgetplanerna nedgraderade till att bara kallas för ett "budgetinstrument". Det ska kunna användas för både strukturreformer och offentliga investeringar och vara öppet för alla euroländer.

ANNONS

Budgetinstrument

Instrumentet, döpt till Bicc på EU-språk, är tänkt att vara en del av EU:s budget. Men hur mycket pengar som ska ingå och varifrån pengarna ska tas är fortfarande ovisst.

- Eurogruppen kommer att fortsätta sitt arbete med det här instrumentet som i sinom tid kommer att inordnas i EU:s långtidsbudget, säger EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk efter midsommaraftonens eurotoppmöte i Bryssel.

Mer klarhet väntar först när diskussionerna om EU:s långtidsbudget tar fart på allvar i höst.

- När vi talar om en budget så är storleken av betydelse – och det kommer att avgöras av ledarna senare i år. Diskussionerna har varit breda, men mer arbete krävs för att slå fast lämpliga finansieringskällor, sade eurofinansministrarnas mötesordförande Mario Centeno i förra veckan.

Om vägen till Bicc fortfarande är slingrig så råder samtidigt ännu krokigare riktning mot det som kallas Edis – en föreslagen gemensam insättningsgaranti. Här har förhandlingarna gått ännu långsammare. Finansministrarna har nu fått i uppdrag att öka takten i förhandlingarna och redovisa resultat senast i december.

ANNONS

Global oro

Vid eurotoppmötet i Bryssel på midsommaraftonen diskuterades även det allmänna ekonomiska läget i världen, inför nästa veckas stora G20-toppmöte i Japan.

- Europeiska centralbankens chef (Mario) Draghi tryckte på att de största riskerna för den globala ekonomiska utvecklingen rör handeln och geopolitiska spänningar. Det tar vi med till G20-mötet i Osaka där vi ska försöka få våra partner att samarbeta i stället för att hota varandra, säger Donald Tusk i Bryssel.

Bryssel, TT

Fakta: Budgetinstrumentet

Euroländerna har enats om huvuddragen för ett "budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft" (på engelska förkortat till Bicc) som ska vara tillgängligt för euroländerna och länderna inom växelkursmekanismen, ERM II – vilket i praktiken just nu enbart är Danmark.

För att få ut pengarna ska länderna lägga fram detaljerade förslag på reformer och investeringar, som man samtidigt måste vara med och medfinansiera på egen hand. Förslagen ska granskas av EU-kommissionen, samtidigt som även euroländerna ska ha en roll i granskning och övervakning.

Instrumentet ska vara en del av EU-budgeten. Storleken kommer att avgöras inom ramen för diskussionerna om nästa långtidsbudget, MFF. För Sverige och övriga icke-euroländer heter det tills vidare att "lämpliga särskilda arrangemang bör definieras för medlemsstater utanför euroområdet som inte deltar i instrumentet, när de finansiella arrangemangen för Bicc avgörs".

Källa: Eurogruppen

ANNONS