Statliga eljätten Vattenfall, med flera, kan fortsätta höja priserna på sina elnätsmonopol. Arkivbild.
Statliga eljätten Vattenfall, med flera, kan fortsätta höja priserna på sina elnätsmonopol. Arkivbild.

Elbolag vann igen – fler prishöjningar väntar

Elbolagen får ytterligare möjlighet att höja elnätsavgifterna – även efter 2020, tvärtemot regeringens löfte. Det står klart efter en dom i förvaltningsrätten som gick på företagens linje att få ta med sig gamla outnyttjade prishöjningar.

ANNONS
|

Det har stormat rejält kring elnätsföretagens i många fall kraftiga prishöjningar de senaste åren, över 60 procent på runt tio år – något som till sist fick regeringen att med hjälpt av skärpt lagstiftning strama åt företagens sätt att beräkna sina intäktsramar. Energiminister Ibrahim Baylan (S) lovade nyligen rejält sänkta elnätsavgifter, men först från 2020.

Det löftet kan nu visa sig komma helt på skam efter förvaltningsrättens dom.

"Går upp i rök"

Energimarknadsinspektionens linje har varit att elföretagen inte får plocka med sig outnyttjade intäktsramar mer än till nästa fyraårsperiod, 2016–2019. Det ogillade företagen och överklagade. Deras linje var att de outnyttjade prisökningarna ska få tas med två perioder, alltså även in i kommande period 2020–2023.

ANNONS

Och nu får elföretagen alltså rätt i domstolen – ett beslut som Energimarknadsinspektionen (EI) med största sannolikhet kommer att överklaga.

Villaägarna är upprörda. Anna Werner, analytiker på intresseorganisationen, säger:

- De sänkningar som Baylan räknade med, går upp i rök.

Enligt Werner, som refererar till EI, rör det sig om belopp på totalt runt 20 miljarder kronor som företagen får ta med sig in i perioden 2020-2023, alltså en stor del av det belopp som regeringen räknar med att den nya lagen skulle ge i sänkningar av avgiften.

Tonar ner

Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör på EI, tonar ner storleken en aning på beloppet som företagen kan ta med sig till nästa period till någonstans mellan 10 och 20 miljarder.

- Vi har inte räknat klart på det här, säger han.

Det finns också en osäkerhet kring hur bolagen faktiskt kommer att agera. Det är inte säkert att bolagen tar ut allt och vissa kan i stället välja att ta ut allt nu, det blir i sådana fall mer en fråga kring när elbolagen tar ut sina prishöjningar, enligt Rosten.

ANNONS

Rättad: I en tidigare version av den här texten fanns en felaktig formulering om hur de outnyttjade intäktsramarna förhåller sig till utlovade avgiftssänkningar.

TT

ANNONS