Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket.

Bromsen i för bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet minskar kraftigt, enligt Boverket. För mycket och för lika bostäder har byggts och nu är köparna mätta. Men skillnaderna i landet är stora, och prognoserna spretar.

Det handlar om en kraftig inbromsning i byggandet, konstaterar Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, men de olika storstadsregionerna är i lite olika fas. Göteborg och Malmö ligger lite efter Stockholm, där inbromsningen är tydligast.

- När byggandet satte igång så blev prisuppgången kraftig. Byggherrarna har framför allt haft fokus på en köpstark målgrupp, och alla har byggt ungefär lika, säger han.

Likriktat utbud

Det har inneburit ett likriktat utbud i form av dyra bostadsrätter framför allt i storstadsregionerna. Kommunerna var angelägna att få igång byggandet, och hade kanske inte så mycket koll på vad som egentligen efterfrågades, förklarar Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket.

- Vi kanske inte var redo för att byggandet skulle sätta igång så fort. Ökningen gick fort, och den analys som kommunerna bör göra av behovet hanns inte med, säger han.

Nu har det skett en inbromsning och många bostadsbolag har fått svårt att sälja.

Nyktrat till

- Det blir en tillnyktring, och det är bra. Då får byggarna titta på andra alternativ och målgrupper, säger Anders Sjelvgren.

Kunde ni gjort något för att förhindra det likriktade byggandet?

- Vi påpekade att det byggdes alltför lika. Vi kan inte göra annat än att peka på det vi ser.

Nu minskar byggandet kraftigt i Storstockholm, men utvecklingen spretar lite över landet. I Göteborgsområdet ökar det fortfarande, och i Malmö är läget oförändrat.

Det är också stora skillnader mellan olika upplåtelseformer.

- I Storstockholm har produktionen av bostadsrätter fallit med omkring 50 procent, säger Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker på Boverket.

Investeringsstöd försvinner

Bostadsrättsproduktionen har minskat även i de andra storstadsregionerna, men inte lika mycket.

Byggandet av hyresrätter har inte minskat lika mycket. I Malmöområdet har hyresrättsproduktionen till och med ökat kraftigt.

I M+KD-budgeten, som antogs tidigare i veckan, togs investeringsstödet till hyresrätter bort. Hur det kommer att slå mot byggandet av hyresrätter kan Boverket inte överblicka ännu.

- Vi ser att vi har väldigt många ansökningar om investeringsstöd. Men det är för tidigt att säga hur det blir, säger Anders Sjelvgren.