Handelsbankens vd Frank Vang-Jensen på pressträff om delårsrapport.
Handelsbankens vd Frank Vang-Jensen på pressträff om delårsrapport.

Brexit oroar inte Handelsbanken

Handelsbanken fortsätter att visa stabilitet. Resultatet för andra kvartalet var något bättre än vad analytikerna väntat sig. Banken anser sig stå väl rustad för brexit.

ANNONS
|

- Brexit har skapat en marknadsoro men för oss är det business as usual, säger vd Frank Vang-Jensen i samband med Handelsbankens presskonferens om delårsresultatet.

Banken har en omfattande verksamhet i Storbritannien, med omkring 200 bankkontor i hela landet. I rapporten skriver banken att den står väl rustad för att klara av svårare marknadsförutsättningar än de senaste årens, med hänvisning till bankens "låga risktolerans, goda kapitalisering och starka likviditetssituation".

ANNONS

- Vi har en stark rörelse i Storbritannien, vi har väldigt liten marknadsandel på en väldigt stor marknad och vi ser inte något hinder för att vi inte ska kunna fortsätta vår goda resa i Storbritannien, säger Vang-Jensen.

Stabilt resultat

Rörelsevinsten för andra kvartalet blev 5,3 miljarder kronor, något högre än motsvarande period i fjol. Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 4,9 miljarder kronor.

- Det är ett stabilt resultat, ett bra resultat som vi levererar under kvartalet. Vi har en god utveckling på i princip samtliga våra hemmamarknader. Vi har tillväxt. Trots en ytterligare negativ ränta, volatilitet på marknaden, folkomröstningen i Storbritannien så ökar vi vårt resultat, säger Vang-Jensen.

- Vi stärker vår kapitalbas och levererar en ökning av avkastningen på eget kapital, tillägger han.

ANNONS

Lägre räntenetto

Enligt Vang-Jensen är styrkan med Handelsbankens affärsmodell att man ska kunna utveckla och driva banken väl oavsett vad som händer i omvärlden och med konjunkturen.

- Det du ser under andra kvartalet är att vi jobbar vidare på samma sätt som vi alltid har gjort.

Räntenettot sjönk jämfört med andra kvartalet 2015, fortsatt pressat av minusräntan. Men banken har delvis kunnat kompensera sig genom ökade utlåningsvolymer och högre utlåningsmarginaler på vissa marknader.

Handelbankens bedömning är fortfarande att banken klarar de skärpta kapitalkrav som Finansinspektionen flaggat för.

- Med den vetskap vi har nu så uppfyller vi de nya kapitalkrav som FI beslutat om, säger Vang- Jensen.

Fakta: Handelsbankens siffror i korthet

Rörelsevinsten för andra kvartalet blev 5277 miljoner kronor. Det kan jämföras med vinsten på 5256 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 4917 miljoner kronor.

Räntenettot sjönk till 6808 miljoner kronor, från 7019 miljoner kronor. Det var i linje med förväntningarna. Provisionsnettot minskade till 2280 miljoner kronor, från 2359 miljoner kronor.

Bankens kostnader minskade från 4607 miljoner till 4417 miljoner kronor. Kreditförlusterna minskade till 229 miljoner kronor, från 359 miljoner kronor.

ANNONS