Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svaga grupper hjälps av lägre lönekostnader. Arkivbild.

Ny studie: Halverad avgift gav fler jobb

De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga gav dubbelt så många jobb än tidigare beräkningar, visar en forskarstudie beställd av Svenskt Näringsliv. Resultaten ger stöd för att sänkta lönekostnader exempelvis får fler utrikes födda i arbete.

- Våra resultat visar att sänkta arbetskraftskostnader leder till att företagen ökar antalet anställda och att tidigare undersökningar har underskattat sysselsättningseffekten av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, säger professor Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef vid Handelns forskningsinstitut, som lett studien.

2007 sänktes arbetsgivaravgifterna av dåvarande alliansregeringen för unga under 26 år. Syftet var att göra det billigare för företagen att anställa och därmed skapa fler jobb för unga vuxna. Reformen byggdes sedan ut ytterligare och kom att handla om en halvering av arbetsgivaravgiften.

Dyrt och dåligt

Dyrt och ineffektivt, ansåg oppositionen som när den kom till makten rev upp reformen och hänvisade till en studie från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ifau) som pekade på att de sänkta arbetsgivaravgifterna kostade en miljon per jobb och "bara" skapade mellan 6 000 och 10 000 jobb.

Nu har en ny forskarstudie, ledd av Sven-Olov Daunfeldt, landat i att de halverade arbetsgivaravgifterna skapade över 16 000 jobb.

Att åter sänka arbetsgivaravgifterna för unga är inget som är på den politiska dagordningen. Däremot har allianspartierna tidigare lagt fram förslag på att rejält sänka företagens kostnader när de anställer invandrare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden – något studiens författare och Svenskt Näringsliv pekar på skulle kunna vara en väg att gå.

Effektivt

- Sänkta arbetskraftskostnader kan därför vara ett effektivt sätt att underlätta arbetsmarknadsetableringen för de grupper av arbetstagare som i dag har svårigheter att få en anställning, till exempel utrikes födda, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Parallellt har den rödgröna regeringen ställt sig bakom fack och arbetsgivares förslag som ska sänka lönekostnaderna för nyanlända.