Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Boliden friades i tingsrätten som inte fann samband mellan hälsoproblem hos boende i Arica i Chile och det farliga avfallet som skeppades till området på 1980-talet. Nu väntas hovrättens syn på saken. Arkivbild.

Nu kommer hovrättens dom i arsenikmålet

Gruvföretaget Bolidens beslut att skeppa farligt avfall till Arica i Chile på 1980-talet resulterade i ett långdraget rättsfall i Sverige. Nära 800 personer har begärt skadestånd från bolaget. Tingsrätten friade. Nu väntar hovrättens dom.

Skellefteå tingsrätt fann inte tillräckligt bevis för att de hälsoproblem som boende i Arica i Chile fått kunde härledas till det giftiga avfall som ursprungligen kom från Bolidens verksamhet i Rönnskärsverken i Skellefteå.

Nu har samma bevisning varit uppe för prövning i hovrätten för Övre Norrland.

Chilensk rätt

Johan Öberg, en av de advokater, som företräder bolaget Arica Victims, som driver processen för de skadeståndssökande, hade svårt att förstå tingsrättens argumentation i domen. Det var Arica Victims som överklagade domen.

- Att Boliden inte skulle varit vårdslöst alls, det känns väldigt märkligt. Vi har massor med omständigheter vi tycker pekar på det, säger Johan Öberg.

Det chilenska bolaget Promel skulle utvinna mineraler ur Bolidens våtverksslam. Men avfallet blev liggande och Promel gick i konkurs. Senare byggdes bostäder på området och många av de boende har utvecklat svåra hälsoproblem.

Johan Öberg anser att det finns starka bevis i sambandsfrågan – att dammpartiklar från Bolidens farliga avfall förts med vinden, och att många av de som bor längs med vindriktningen har drabbats av hälsoproblem av de giftiga partiklarna.

Han lutar sig också mot två ärenden i Chiles högsta domstol, som enligt Johan Öberg handlar om en identisk situation, och där 350 personer fått kompensation. I de ärendena var parterna Promel och chilenska hälsomyndigheter.

- En huvudfråga är om chilensk rätt är tillämplig, och det förutsätter vi att domstolen kommer fram till, precis som i tingsrätten. Sen handlar det om hur den chilenska rätten ska tolkas, säger Johan Öberg.

Tvistar om samband

Boliden motsätter sig fortsatt att det finns ett samband mellan deras avfall och skadorna. Bolaget anser att man var väldigt noggranna inför och efter transporten av avfallet för att säkerställa att saker gick rätt till. Poängen var att bättre ta reda på avfallet än man hade kunnat göra på hemmaplan, enligt Bolidens talesperson Klas Nilsson.

- Det var en export som skedde med gott syfte och det fanns förutsättningar på plats att omhänderta det, säger han.

Det som skedde flera år senare anser han var omöjligt för Boliden att förutspå, och anser även att ett enskilt material inte ensamt kan orsaka de hälsoproblem det handlar om.

- Vi kan inte hållas ansvariga för ett skeende tio år efter att vi har exporterat ett material och slutit en överenskommelse där man har vidtagit alla tänkbara försiktighetsåtgärder, säger Klas Nilsson.

På onsdagen kommer domen.