Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svensk BNP växer i långsammare takt än väntat, enligt nya siffror från SCB. Arkivbild.

Lägsta BNP-tillväxten på tre år

Efter oväntat svaga tillväxtsiffror ökar pressen på regeringen. Trots den starka ekonomin finns flera flaskhalsar som kan hota utvecklingen.

- Den stora arbetskraftsbristen är en hämsko för tillväxt. Där måste regeringen agera för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Det vore väldigt olyckligt om man stramade åt arbetskraftsinvandringen, vilket skulle förvärra den trend vi ser, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom vid Stockholms Handelskammare.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 3,1 procent under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Jämfört med första kvartalet i år har BNP vuxit med 0,3 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Lägsta på tre år

Det innebär en ordentlig inbromsning jämfört med första kvartalet. På kvartalsbasis är det den minsta ökningen sedan andra kvartalet 2013.

- Siffrorna är svagare än väntat och vi har en tydlig avmattning av BNP-tillväxten jämfört med de mycket starka siffrorna vi såg förra året. Det främsta skälet till att tillväxten har saktat in och kom in lägre än väntat är exporten, säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, som räknat med att inbromsningen skulle komma först senare i år.

- De starkaste tillväxttalen har vi bakom oss.

Ingen bedömare TT har talat med tror dock att Sverige ska återgå till lågkonjunktur.

Utöver företagens svårigheter att hitta arbetskraft kan även bostadsbristen innebära en fortsatt avmattning av den svenska tillväxten, enligt Andreas Hatzigeorgiou.

"Underbetyg för politiken"

- De fallerade bostadssamtalen mellan partierna är ett underbetyg för hela politiken, både regeringen och oppositionen.

Han är inte ensam om att förorda åtgärder från regeringen. Konjunkturinstitutet (KI) anser, till skillnad från honom, att finanspolitiken bör stramas åt under nästa år med anledning av högkonjunkturen och underskott i statsfinanserna.

- Antingen får man höja skatter eller sänka utgifter för att få en mindre expansiv finanspolitik eftersom vi ändå är i en högkonjunktur, säger Pär Österholm, chef för realekonomisk analys på KI.

Han beskriver avmattningen av tillväxttakten som väntad och anser att det inte förtar de signaler som pekar på att den rådande högkonjunkturen kan tillta.

TT har sökt finansminister Magdalena Andersson (S).