Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gruvföretaget Boliden frias i målet om farligt slam. Arkivbild.

Boliden frias – förlorarna får betala

Gruvföretaget Boliden frias i målet om farligt slam som företaget skeppade till Chile på 1980-talet. Och nu råder oklarheter kring betalningen på nästan 36 miljoner kronor i rättegångskostnader som bolaget som drivit processen döms att betala till Boliden.

- Vi är väldigt besvikna när man tänker på de som har suttit och vakat i Arica i Chile och som inte får den upprättelse som vi tycker de är värda, säger advokat Johan Öberg till TT.

Arsenik, bly, kvicksilver – det var något av innehållet i de 20 000 ton slam som Boliden skeppade till den chilenska staden Arica i mitten av 80-talet. Boliden hade ingått ett avtal med det chilenska företaget Promel, som skulle upparbeta avfallet. Men det gjorde Promel aldrig. I stället dumpades det i stora högar i utkanten av samhället, och några år senare gick Promel i konkurs.

Enligt Skellefteå tingsrätt är de uppmätta arsenikhalterna i provtagningarna hos de drabbade för låga. Det är heller inte bevisat i tillräckligt hög grad att slammet bidragit till halterna av arsenik i de aktuella områdena.

"Varit vårdslöst"

Domstolen kommer sammanfattningsvis fram till att Boliden varit vårdslöst genom att inte agera när det stod klart att Promel inte haft för avsikt att täcka över högen med slam, men att detta saknar betydelse för utgången i målet, skriver Skellefteå tingsrätt i domskälen.

- Efter en kort inläsning så kan jag bara säga att den här domen bekräftar vår syn att Boliden då, i mitten på 80-talet agerade enligt de bestämmelser som var, säger Klas Nilsson, kommunikationsdirektör på Boliden.

Enligt Boliden har det varit en lång prövning som tagit fem år.

- Vår bild av händelseförloppet har bekräftats i och med den här domen.

De drabbade, omkring 800 personer – många av dem barn som föddes långt efter det att avfallet dumpades – hade krävt drygt 100 000 kronor var. Beloppet baseras, enligt advokat Johan Öberg, på vad Högsta domstolen i Chile utdömt till några grannar i området, omkring 350 personer, som i stället valde att stämma chilenska staten.

Efter dagens dom är advokaten besviken.

- Jag tänker på de 800 skadelidande som vi hade hoppats skulle kunna få ett erkännande för sina skador, säger Öberg.

Annat domslut

Efter att ha skummat domen anser han att kärnfrågan är att den svenska domstolen inte anser att chilensk rättspraxis kan tillämpas på så sätt som han och hans kolleger förutsatt.

- Där har man ju kommit till ett helt annat domslut än vad man gör här, säger Öberg.

Nu får de drabbade, via bolaget Arica Victims som drivit fallet, betala rättegångskostnaderna på 24 miljoner kronor till Boliden, plus tolv miljoner för vittnen.

TT: Är det de i Chile som ska betala?

- Det är i första hand kommanditbolaget som har drivit processen, säger Öberg.

I dagsläget finns dock inga pengar i det bolaget, enligt Öberg.

Och där råder nu oklarheter.

- Vi får se om vi överklagar. Det är också en fråga om Boliden har för avsikt att ställa de kraven, säger Johan Öberg.

Boliden: "Arica Victims ett rent processbolag"

Enligt domstolen är Arica Victims ett svenskt kommanditbolag med chilenska medborgare och ett chilenskt bolag som bolagsmän. Vissa av invånarna i Arica har överlåtit sina skadeståndsanspråk till Arica Victims.

Och klart är att Boliden nu kommer att fullfölja kraven på Arica Victims KB. Enligt Bolidens kommunikationsdirektör är kommanditbolaget skapat i Sverige för att driva processen mot Boliden.

- Nu när krav riktas mot det här kommanditbolaget så får de svara på om man kan möta kravet. Eller har man skapat en konstruktion för processen som man inte kan ta ansvar för?, säger Nilsson.

Och han tillägger:

- Om man genom vissa typer av konstruktioner skapar en situation som gör att man vid vinst får alla fördelar men vid förlust slipper ta ansvar, då är det ett rent processbolag, säger Klas Nilsson.