Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Handelsbankens ekonomer spår svalare tider. Arkivbild.

Bankerna spår betydligt svagare tillväxt

Den globala ekonomin går fortsatt starkt – men på den inhemska marknaden finns flera orosmoln. Svensk ekonomi tyngs av fallande bostadsinvesteringar och tillväxten landar på under 2 procent för 2019, enligt Nordeas och Handelsbankens konjunkturprognoser.

Svensk BNP väntas öka med 2,5 procent i år, men faller ner till 1,9 procent under 2019 – en nedrevidering i jämförelse med Nordeas föregående konjunkturrapport i januari. Enligt Handelsbankens prognos blir det en något högre tillväxttakt, 2,9 procent för 2018 – men banken tror å andra sidan på en snabbare inbromsning efterföljande år.

Fallande bostadsinvesteringar

Exporten får visserligen draghjälp av amerikansk ekonomi som håller konjunkturen uppe genom expansiv finanspolitik och omfattande skattesänkningar – men det hjälper inte, anser Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

- Vi har en osäkerhet på bostadsmarknaden som påverkar privatkonsumtionen. Dessutom ser vi också betydligt lägre bostadsinvesteringar som tidigare varit en viktig motor. De här tillväxttalen är mycket lägre i jämförelse med dem vi haft de senaste åren. Vi har ju haft kvartal med fyra till fem procent i tillväxttakt, säger Annika Winsth.

Inflationen i USA börjar ta fart och centralbanken Federal Reserve följer efter med stegvisa räntehöjningar. Prisökningarna dröjer dock i Europa och i Sverige enligt Nordeas ekonomer som tror att man får vänta fram till i slutet av 2019 innan Riksbanken höjer räntan. Den svaga kronan, i kombination med höga energipriser, ger enbart tillfälliga effekter medan den underliggande inflationen förblir fortsatt låg.

- Det blir inga löneökningar, och vi har ingen löneglidning alls som det ser ut, vilket är förvånande. Kanske får vi stöd från USA på sikt men vi ska komma ihåg att Tyskland handlar jättemycket med Asien och där höjs inte lönerna. Konkurrensen där är fortfarande väldigt tuff och får du då en svagare konjunktur blir det ännu svårare att höja lönerna, säger Annika WInsth.

Spår fortsatt svag regering

Federal Reserves räntehöjningar väntas ha en negativ effekt på såväl den svenska som den globala ekonomin, något som också inverkar i bankernas prognoser för den svenska tillväxttakten under 2019.

Kommande val gör heller inte utsikterna bättre. Nordea spår en fortsatt svag minoritetsregering, något som sätter käppar i hjulen för nödvändiga strukturreformer. De utmaningar som följer med den demografiska utvecklingen kräver krafttag, anser Annika Winsth.

- Lite pengar till alla räcker inte, det behövs strukturellt viktiga åtgärder. Vi måste se till att stötta integrationen. Infrastrukturen, från bostäder till kommunikation, är en annan viktig fråga. Det tredje är utbildning då vi har en enorm kompetensbrist.