”Två böcker om liv och död som väcker tankar om ansvar”

Två fruktansvärda uppväxtskildringar – vad sägs om det så här i vackraste sommartid? Jag undrar förresten om begrepp som ”taskig barndom” ens är relevanta nuförtiden när alla ska vara sin egen lyckas smed, du kan om du bara vill och det omöjliga tar bara längre tid och allt vad vi fått lära oss.