Underhållande om en klimatneutral framtidsvärld 2050

Erik Haag och Lotta Lundgren testar att leva klimatneutralt.