Rysliga rapporter i både drama och dokumentär

Fiktion kan vara två saker: En flykt från verkligheten, eller en spegling av den. Inte sällan är den lite av båda. Och sällan har det väl som nu funnits så mycket som både känns angeläget att skildra och önskvärt att fly ifrån. Klimatkris, kriminalitet, digitalisering, globala konflikter, nationella välfärdsutmaningar, migration och integration...