Martin Erlandsson: Musikaliska damer med stor lyskraft även efter fyllda 70

Vem säger så här? ”Min mamma är född i Falkenberg, så sen jag var liten som en tumme har vi kommit till Falkenberg varenda sommar”.