Hur länge måste man bo på en plats för att riktigt höra dit?

Ord som hemma och hembygd och rötter har länge intresserat mig. Vad skapar ett hem? Hur mycket kan tas bort och det fortfarande känns som hemma? Och: Hur länge måste man bo på en plats för att riktigt höra dit?

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.