Kör sätter betydelsefulla kvinnor i fokus

Laholmskören La Cantus gör snart slag i ett projekt som legat vilande i två års tid – Kvinnokraft.
– Det blir två konserter där vi kommer att hylla framstående kvinnors kamp under åren, säger Matilde Hall, körmedlem.