Kjell Westö till En kväll för boken: ”Till slut har jag vågat närma mig förlusterna i min egen familj”

Frågan var aldrig om Kjell Westö skulle skriva ”Skymning 41”, utan när. Först när han passerat 55 var det dags att berätta om Finland under andra världskriget; först då kunde han närma sig förlusterna som kom att prägla hela hans uppväxt. Den 22 november gästar han Halmstad och En kväll för boken.