Björn Hellberg: ”Ingvar Oldsberg blev som en bror för mig”

Ingvar Oldsberg sörjs av många i Sverige, och så även i Halland. Här var han med och startade upp föregångaren till Radio Halland, vilket ledde fram till flera minnesvärda anekdoter för hans dåvarande kollegor. Ett av jobben var även en intervju som kom att förändra svensk underhållningshistoria. Det var nämligen här han lärde känna Björn Hellberg.