Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Fryst resurs. På vintern behöver Sveriges stora vattenkraftverk, som detta i Porjus, stöd av till exempel vindkraft. Därigenom kan vattnet i dammarna sparas.

Med vindkraft får vi tryggare elförsörjning

Svar till Kurt Fido Johansson, 11/8.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. 

Du undrar hur vi ska få el när vi har vindkraftverk och vinden är låg. Frågan bör utvidgas till hur vi ska få el från vattenkraften, när vatten saknas. Variationen de senast åren har varit mellan 52 och 78 TWh. Eller från kärnkraften, när verk är ur drift på grund av fel eller service. Variation de senaste åren, mellan 50 och 73 TWh. Svensk kärnkraft har de senaste åren haft sämst tillgänglighet i Europa. Vår tredje största elproducent biokraften är nästan alltid beroende av att det samtidigt finns behov av värme till fjärrvärmen, för att den ska köras.

Faktum är att ingen elproduktion kan garantera full effekt hela tiden. Men lösningen är enkel: De kompletterar varandra. En fördel med vindkraft är att den ger mest på vintern när behovet är störst. Och den är ett bra komplement till vattenkraften. På vintern när det är kallt är tillrinningen till vattenkraftens magasin dålig. Om vindkraften producerar bra, kan vatten i magasinen sparas och användas när behoven är störst.

Förutom den ordinarie produktionen har vi reservkraftverk som körs vid behov. I Halmstads hamnområde finns ett gasturbinkraftverk för detta. Det startar snabbt, men går bara några få dagar varje år. Dessutom har Svenska Kraftnät köpt upp en effektreserv från den elintensiva industrin. De får ett lägre elpris mot att de är beredda att sänka sin användning om det uppstår brist på elenergi. Denna reserv har, så vitt jag vet, aldrig behövt tas i bruk. Men förra vintern var det några elintensiva industrier som stängde på grund av att elpriserna blev så höga, att deras produktion skulle bli olönsam.

Varje nytt kraftverk, inklusive vindkraftverk som kopplas in till elnätet, minskar risken att vi får brist på el, försörjningen blir tryggare.

Alla energikällor har en negativ miljöpåverkan. Därför är det bäst om vi använder mindre energi och är energieffektiva. Men vindkraften är den energikälla som, enligt de undersökningar som gjort inom EU, har minst negativ miljöpåverkan. Det hindrar inte att den på vissa platser kan ge oacceptabla störningar. Men Sverige är stort och det finns bra möjligheter att, till havs och på land, bygga så mycket vindkraft vi behöver. Sverige har mycket bra förutsättningar att ha en från miljösynpunkt mycket bra och långsiktigt hållbar elförsörjning med vatten-, bio- och vindkraft. Vi bör utnyttja den möjligheten.

Göran Sidén, universitetslektor, elkraftteknik