Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Många fel om vindkraft

Kommentar till Bertil Persson 24/8.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. 

Förra gången Bertil Persson uttalade sig på HP:s insändarsida handlade det om att kostnaden för elcertifikaten till vindkraft skulle belasta elkunderna med 300 miljarder kronor till år 2035. Jag gjorde då en beräkning. Beroende på hur priserna på certifikaten utvecklades skulle kostnaden bli mellan 19 och 36 miljarder. Mest sannolikt är en kostnad på cirka 25 miljarder. BP:s faktafel var drygt 90 procent. Det överträffas i denna nya insändare.

BP skriver ”Förrförra januari månad… balanserades bortfallet i vindkraft nära nog exakt av el från oljekondensverken i Karlshamn och Stenungssund.”

I januari 2010 gav vindkraften i Sverige enligt www.vindstat.nu 174 GWh. Produktionen var 17 procent över medelvärdet för de tolv föregående månaderna. Fossilverken behövde köras för att många kärnkraftverk var ur drift. Sen dess har den installerade vindkraften mer än fördubblats. I dag hade man sluppit att köra de fossila verken.

BP har noterat, att vi nu med 5 TWh vindkraft på årsbasis ersatt ett importbehov på 3 TWh per år med ett överskott på 2 TWh, som vi kan exportera, ett lyft för miljön i Europa. Den har också bidragit till att elpriserna nu sjunker.

Sveriges vattenkraft är en enorm tillgång i vårt elsystem. I vattenmagasinen kan 34 TWh lagras. Magasinen fylls under maj till september och töms under oktober till april och klarar den reglering av elkraften som behövs på grund av säsongsvariationerna.

Tanken att denna reglerkraft skulle börja exporteras finns bara i företrädarna för Svenskt Landskapsskydds fantasi.

Vindkraften i detta system innebär att under magasinens avtappningsperiod kan reglerkraft sparas när vindkraften producerar.

Under de senaste 12 månaderna (till juli 2011) låg 69 procent av vindkraftens produktion inom den tiden. Vattenkraftens förmåga att reglera annan produktion ökar tack vare tillskottet från vindkraft.

Att det skulle behövas mer vattenkraft eller fossilkraft för regleringen med mer vindkraft är rena fantasier.

BP:s uppgift att det kan uppstå överskott på el när man har mycket vindkraft är korrekt.

I Danmark skaffar vindkraftägarna nu en styrning som stänger verken vid risk för överskott. I Danmark och Tyskland har man på dessa tider infört negativa elpriser, det vill säga producenterna får betala om man matar in el i näten.

Detta förhållande uppstår under cirka 10 timmar per år, eller 0,1 procent av tiden.

Så problemet har mycket liten betydelse.

Göran Sidén, universitetslektor, energiteknik