Växande verksamhet med oviss framtid – följ med till verkstäderna på Söder

En verkstad har blivit fem, snart sex.
Ett 30-tal medlemmar har blivit uppemot 130.
Men nu gör översvämningshotet framtiden oviss för Konstnärernas kollektivverkstad, en plats där skapande pågår större delen av dygnets timmar.