Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) säger att vi måste skapa bättre förutsättningar för svensk film. Arkivbild.
Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) säger att vi måste skapa bättre förutsättningar för svensk film. Arkivbild.

Rabatt ska locka utländska filmare

En statlig produktionsrabatt på 25 procent. Det föreslår en rapport för att locka fler filminspelningar till Sverige. Enligt rapporten missgynnas Sverige för närvarande i internationell konkurrens.

ANNONS
|

Svensk film röner framgångar internationellt, med Sameblod och The Square som två exempel. Men Sverige har svårt att göra sig gällande som inspelningsland. Andra länder erbjuder nämligen billigare lösningar än vad den svenska film- och tv-branschen kan göra. Sverige missgynnas därför i konkurrensen om inspelningsplatser för internationella filmer. Det vill regeringen ändra på.

Svag tillväxt

Tillväxtverket och Svenska filminstitutet har utrett vad staten kan göra för att fler filminspelningar ska genomföras i Sverige. I rapporten konstateras att film- och tv-branschens samlade tillväxt är svag och att det finns tecken på att den internationella konkurrensen hårdnar.

ANNONS

- Vi behöver skapa ännu bättre förutsättningar för kvalitativ svensk film, men också säkerställa att alla de näringar som finns inom filmindustrin, och de är många, kan blomstra, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) på en pressträff.

Hon mottog rapporten på tisdagen tillsammans med närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

Produktionsrabatt

I rapporten föreslås en produktionsrabatt till företag på minst 25 procent. Rabatten ska gälla både för svensk produktion och för internationella produktioner som förläggs till Sverige.

- Som näringsminister har jag stora intressen av att den här näringen växer och kan anställa fler människor. Det är också så att den här näringen föder många andra näringar, till exempel besöksnäringen, men också påverkar bilden av Sverige utomlands. Så genom att locka stora internationella produktioner till Sverige så skapar man många nya jobb i Sverige, säger Mikael Damberg.

ANNONS
TT

Fakta: Rapportens förslag

Förslaget är att införa ett statligt produktionsincitament i Sverige i form av en produktionsrabatt till företag på minst 25 procent för både svensk och inkommande produktion, med krav på att:

• produktionerna har en minimibudget enligt vissa belopp

• internationella produktionsbolag har samarbetsavtal med ett svensk produktionsbolag för att få tillgång till rabatten

• svenska och internationella produktionsbolag har samarbetsavtal med svenska efterproduktionsbolag

I förslaget ingår också att

• staten initialt avsätter totalt 300 miljoner kronor per år till produktionsrabatten

Källa: Tillväxtverket och Svenska filminstitutet

ANNONS