Populära Elviskvällarna kommer tillbaka efter flera års paus

Under coronapandemin ställdes Elviskvällarna in. Sedan dess har det populära evenemanget lyst med sin frånvaro – fram till nu. I höst anordnas flera föreställningar och biljettrycket är redan högt.