”En vitamininjektion av kärlek, glädje och gemenskap”

I tio år har Funkisfestivalen förgyllt vårvintern i Halmstad, och i år blir det stor jubileumsfest. Det blir extra mycket som händer vid sidan om scenen, men självklart också på den.