Björn Bergs livsverk ställs ut på Teckningsmuseet

Från Dagens Nyheter till Emil i Lönneberga – Björn Bergs portfolio är både varierad och välfylld. I år skulle den produktiva tecknaren ha fyllt 100 år och det uppmärksammar Teckningsmuseet i Laholm med att ställa ut hans livsverk.