Argentinsk tango och svensk jazz – en annorlunda kombination

– Lite annorlunda.
Det är så Stefan Mårtensson från arrangören Tango Experimental beskriver tangoorkestern Tangótica som besöker kulturhuset Najaden i slutet nästa vecka för en dansant konsert.