Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Dramatens styrelseordförande Ulrika Årehed Kågström.

Dramatens styrelseordförande om kritiken

I turbulensen kring Dramaten har även styrelsens agerande kritiserats. Men i slutändan är det regeringen som tillsätter och avsätter den, inskärper teaterns styrelseordförande Ulrika Årehed Kågström.

Sedan innehållet i tre interna rapporter om Dramatens arbetsmiljö blev kända tack vare Dagens Nyheter har också teaterns styrelse kritiserats för att man inte agerade tidigare och mer kraftfullt. Enligt Ulrika Årehed Kågeström har arbetet dock pågått ända sedan metoo. Då gjordes en medarbetarundersökning och en kompletterande undersökning om sexuella trakasserier på teatern. De följdes av företagshälsovårdens rapport, som kom våren 2018.

- Den bekräftade en allvarlig bild. Men att läget var allvarligt gällande arbetsmiljön hade styrelsen fått signaler om tidigare, och det var därför som vi vidtog åtgärder, säger hon.

Styrelsen kritiserades

Enligt Årehed Kågström gick rapporten från företagshälsovården först till Dramatenchefen Eirik Stubø, som förra veckan tvingades lämna sin post. Styrelsen fick se innehållet senare, i oktober 2018. Då arbetade man redan med att utbilda medarbetare, inrättade visselblåsarfunktioner och initierade jämställdhetsgrupper med tydligare mandat.

- Hela tiden intensifierades arbetet, och det ser vi behöver fortsätta under väldigt lång tid, säger Ulrika Årehed Kågeström.

Många kritiserade beslutet att avskeda Eirik Stubø, bland annat Lars Norén som i skarpa ordalag skrev att man istället borde ha stöttat teaterchefen.

TT: Var det rätt beslut att låta honom gå?

- Det finns de som anser att vi borde ha agerat tidigare och lyft honom tidigare och det finns de som anser att vi inte borde ha lyft vd alls.

- Men till slut kom vi till ett läge där det inte längre fungerade. Vi tycker inte att Eirik kan ta ansvar för 30 år av icke välfungerande arbetsmiljö, det vore djupt orättvist och olyckligt. Men däremot har han som vd ett ansvar för vilka insatser som görs under hans tid som vd.

Avsätts av regeringen

Ulrika Årehed Kågström säger att man under 1,5 års tid har diskuterat och arbetat med den dubbla roll som Eirik Stubø hade, som både vd och konstnärlig chef.

- Vi diskuterade med Eirik om det var en bra lösning och försökte hitta olika sätt att stötta honom i arbetet genom att tillsätta externa resurser. Så småningom rekryterade vi en vice vd som har ett väldigt långtgående mandat. Det är styrelsens ansvar att se till att vd ska kunna lyckas med sitt uppdrag och det försökte vi in i det sista göra.

TT: Anser ni att styrelsen har gjort tillräckligt?

- Med den informationen vi har haft tillgång till anser jag att vi har tagit rätt beslut. Men vi kommer att behöva göra mycket mer och se till att den nya ledningen får förutsättningar för att driva det här arbetet. Sedan kan man alltid vara självkritisk och se vad vi lär av det här framåt. Och det är inte vi som ska recensera oss själva, vi tillsätts och avsätts av regeringen och har att följa den lagstiftning som finns.

Ulrika Årehed Kågström tror att metoo har förändrat förutsättningarna på flera sätt.

- Styrelsen har försökt vara tydlig mot vd med att det inte går att agera som man har gjort tidigare, man måste agera annorlunda, och vi har satt hård press på att vd och teaterchef skulle agera annorlunda under det senaste 1,5 året. Och till slut kom det till en gräns då det inte räckte.

Framtiden

Nu för styrelsen en tät dialog med vd Maria Groop Russel för att bestämma vilka åtgärder man ska vidta för att förstärka arbetsmiljöarbetet.

- Men det känns viktigt att få berätta om det för medarbetarna först.

- Sedan kommer det att vara viktigt att rekrytera en ny teaterchef, det arbetet påbörjar vi nu. Det viktiga är att det blir en stark, skicklig konstnär som kan driva det konstnärliga arbetet framåt.