Dalila Dorai: På livets stig med lätt bagage – och en väska i en väska …

Jag har trappat ner på väskstorlek i etapper men aldrig gått i mål med min föresats.