Malin Rockström: Min produktutveckling av hantverkarverktyg

Under året som gått har vi renoverat äldste sonens rum.