Malin Rockström: Jag är värd mer än min kroppsvikt i renaste guld

Så länge jag kan minnas har jag fått höra från andra att jag är tjock, att jag är för tanig, att jag lagt på mig, att jag gått ned. Andra människor har sagt sådant till mig, om min kropp. Hundratals gånger. Aldrig har jag varit tillräckligt bra – för andra.