Anita Nyman: Extra vokaler avslöjar en hallänning i Dalarna

Rätt som det är, utan förvarning, slinker det ut en från min mun. En vaddå? Jo, en rälig halländsk diftong. Jag trodde inte att jag begagnade mig av sådana, men plötsligt i en butik i Falun hör jag mig själv be om en STOOUR påse.