Malin Rockström: En vecka utan mobil

När ni läser detta har det gått över en vecka. Jag har inte varit en fungerande komplett person på nio dagar.