Anita Nyman: Besynnerliga turer i den politiska såpan

Anita Nyman om ålder och politisk såpa.