Per Colliander: Att vara eller icke vara, det är frågan

Läser att Lasse Berghagen ÄR död. Häromveckan var det ett år sedan min mamma dog, ett par månader efter att min pappa drog sin sista suck.
Jag funderar över ordet ÄR död. Hur kan man vara något, när man faktiskt inte ÄR alls längre?